heiskompaniet as - din heispartner

Heisservice

Et pålitelig anlegg spiller en viktig rolle når det gjelder å skape og opprettholde en god brukeropplevelse i bygninger av alle typer.

Heiskompaniet tilbyr fleksible service og vedlikeholdstjenester for løfteinnretninger i alle bygg.

Vi ønsker at kunden skal vær i fokus, og vi jobber for å alltid gi rask og tett oppfølging.

Ny heis og Modernisering

Vi er spesialister på å skreddersy nye heiser av svært høy kvalitet i nye og eksisterende sjakter.
Vi kan levere hastighet på 1,2 m/s med gruve og topphøyde beregnet for 1 m/s.Våre heiser gir deg sanntidsinformasjon bade i og utenfor heisen.  

Modernisering fra Heiskompaniet forbedrer heisens sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og utseende.
Ved større moderniseringer der vi skifter maskin og styring, vil også energikostnadene gå betraktelig ned.