Heisservice

«Vi gir heisen din service for optimal drift»

Kontakt vår servicesjef
Loyd Øyvind Hansen,
+47  481 44  481 eller + 47 475 04 896 

I Heiskompaniet AS jobber det mennesker med ulik bakgrunn og erfaring, men felles for oss alle er at vi er levende opptatt av å yte god kvalitet og service.
Vår målsetning er å være ledende på kvalitet i bransjen når det kommer til faglig utførelse og kundehåndtering. Alle produktene vi benytter er typegodkjente, og vi bestiller fra de største leverandørene i verden på sitt område.
Sikkerhet ute hos kunde, for kunden og våre ansatte er alltid i fokus, og vi jobber alltid for å skape en sterk service- og sikkerhetskultur
Vi tilbyr:

 • Service og vedlikehold av heis
 • Reparasjonsarbeider
 • Utbedring av sikkerhetskontrollrapporter
 • Tilstandsvurdering med anbefalte tiltak
 • Budsjettering, samt fremtidig budsjettering
 • Skille mellom eier og leietakerkost

Modernisering:

 • Modernisering av eksisterende heisanlegg
 • Styringsbytte
 • Maskinbytte
 • Etablering av stoldør
 • Etablering av nye sjaktdører

Utskiftning av heis:

 • Ansvarlig søker
 • Ny heis inkludert montering
 • Komplett tilbud inkludert nødvendige bygningsmessige arbeider
 • BREEAM-sertifiserte heiser og løsninger